Сайтът използва cookies. Продължавайки да използвате сайта Вие се съгласяванте с използваните от нас бисквитки. Повече информация за бисквитките и как ги управляваме вижте в нашите общи условия.

Приемам

ФАБРИЧНА ГАРАНЦИЯ

VAILLANT предоставя на притежателя на уреда фабрична гаранция за период от две години (24 месеца) от датата на пускане на уреда в експлоатация, но не повече от 30 месеца от датата на неговото закупуване.

Фабричната гаранция покрива разходите за труд и резервни части по време на гаранционния период, относно повреди по уреда, възникнали при неговата експлоатация, при спазване на изискванията от инструкцията за експлоатация на отоплителните уреди VAILLANT и предписанията на сервизния специалист на “Газкомфорт България” ЕООД, извършил първоначалния пуск на Вашия уред.

Фабрична гаранция се предоставя само:

- ако уредът е закупен от „Газкомфорт България“ ЕООД или от негов дистрибутор. Списъкът на оторизираните за продажба и монтаж на отоплителните уреди Vaillant може да намерите на интернет страницата на „Газкомфорт България“ ЕООД – www.gaskomfort.com

- ако уредът е инсталиран от фирма, сертифицирана от “Газкомфорт България” ЕООД.

В случай, че ремонтните работи по уреда в гаранционния срок се извършват от специалисти, които не са служители на VAILLANT или на “Газкомфорт България” ЕООД, независимо от това дали те са специализирани и признати в тази област, гаранцията прекратява своето действие.

VAILLANT не поема отговорност за отстраняването на дефекти, които не се дължат на материални или фабрични дефекти, а са възникнали вследствие на неправилно инсталиране или експлоатиране на уреда и на неспазване на указанията за неговото ползване от страна на собственика (ползвателя).

Фабричната гаранция не покрива щети, нанесени на уредите вследствие на природни бедствия (пожар, наводнения, мълнии), както и при счупване, замръзване и корозия в отоплителните или водопроводни инсталации.

Фабричната гаранция не покрива щети, възникнали поради неотговаряща на изискванията отоплителна или газова инсталация, както и вследствие на неизправности в електрическата мрежа.

Фабричната гаранция не покрива разходите за отстраняване на натрупан котлен камък или други отлагания в уредите, както и за почистването на замърсявания причинени от лошото качество на водата във водопроводна инсталация.

Фабричната гаранция прекратява своето действие и в случаите на монтиране на такива резервни части в уреда, за които VAILLANT не е дал съгласие.

Фабричната гаранция не обхваща претенции, които надхвърлят безплатното отстраняване на дефекти, например претенции за обезщетения.

Фабричната гаранция на влаганите оригиналните резервни части е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влагането им във Вашия уред.

Фабричната гаранция не покрива разходите за извършване на годишната инспекция и профилактика на Вашия уред.

За да ползвате предоставените гаранционни условия на продукта, Вие трябва да имате следните документи: оригинална фактура; касова бележка (при плащане в брой); попълнен сервизен паспорт за уреда

За гарантирането на: - Надеждна експлоатация - Максимална икономичност - Екологичност - Максимална продължителност на живота на отоплителните уреди

Vaillant Ви препоръчва след изтичането на фабричната гаранция сключването на: договор за “Абонаментно сервизно обслужване“ със сервизен отдел на фирма “Газкомфорт България” ЕООД, която единствено е упълномощена за сервизното обслужване на уредите Vaillant на територията на Република България