Газкомфорт гарантира на своите клиенти висококачествено сервизно обслужване.

Нашите сервизни специалисти са сертифицирани от производителя:

Национален сервизен дежурен телефон:

0700 18 600

Работно време:

Понеделник – петък – 08:00 – 20:00

Събота,неделя и празнични дни – 09:00 – 17:00

Единствено сервизните инжeнери на “Газкомфорт” могат да пуснат в екплоатация Вашия уред Вайлант, след внимателен преглед на Вашата система, която трябва да отговаря на определени стандарти и да заверят гаранцията на Вашия уред.

Фабричната гаранция на уредите “Вайлант” е 24 месеца от датата на пуск в експлоатация, но не повече от 30 месеца от датата на покупка. Датата на покупка се удостоверява с датата на издаване на фактурата за покупка/