Сайтът използва cookies. Продължавайки да използвате сайта Вие се съгласяванте с използваните от нас бисквитки. Повече информация за бисквитките и как ги управляваме вижте в нашите общи условия.

Приемам

Производство

В 13 града в Европа и Китай

В тези места за производство и развойна дейност не само сме монтирали високо модерни съоръжения за производство, но ние работим непрекъснато да подобрим тяхната ефективност. Икономията на ресурси започва още с избора н мястото за производство. Докато много фирми днес произвеждат в страни с ниско заплащане, Vaillant group има друга цел: ние произвеждаме ориентирано към близките местни пазари. В Скалица, Словакия – за Източна Европа, в Вукси, Китай – за Китай, в Ремшайд, Германия – за Средна и Източна Европа. Така един газов уред не се доставя с камиони на хиляди километри – и с това подобряваме и баланса на въглеводородни окиси.

Екологично и икономично на ресурси производство

Нашето производство е така разположено, че да създава минимално емисии на CO2, да икономисва ресурси и създава минимални отпадъци. Затова се създават предпоставки още в процеса на развойната дейност. Допълнително в нашата стратегия за устойчиво развитие до 2020 год. сме си поставили ясни цели за намаляване на Со2 емисиите, консумацията на вода, енергийната ефективност и намаляване на отпадъците. Всеки наш завод има мениджър по екологията, чийто задачи са достигането на тези цели на място. Има много възможности за повече устойчиво и екологично развитие, започвайки от компресорите, фабричното осветление до хартията за писма. Чрез ангажираността на всички сътрудници днес ние сме на път да достигнем нашите цели.

Отговорност при доставките

При купуваните от нас възли ние обръщаме внимание не само на качеството, но и на социалния и екологичен стандарт на нашите доставчици. При стандартния обем на доставки ние разчитаме на партньори, които признават стандарта за глобален контакт на ООН. За успешно бъдещо равитие ние включваме активно нащите партньори-доставчици още в ранния етап на развойната дейност.

Екологични и икономични на ресурси продукти

Като резултат на всяко производство стои един продукт. И тук сме си поставили амбициозни цели до 2020 год. Ние желаем не само да подобрим ефективността на използваните материали с 15 % и да намалим емисиите на парникови газове с 15 %, но делът на високоефективните продукти да достигне 80 % от нашето портфолио. Затова и търсим нови енергийни носители, като например светлината или минералите от възобновяеми суровини, както и нови методи за използване на енергийните източници. Един пример затова е високо ефективната термопомпа на „Вайлант”. Вижте сами!