Сайтът използва cookies. Продължавайки да използвате сайта Вие се съгласяванте с използваните от нас бисквитки. Повече информация за бисквитките и как ги управляваме вижте в нашите общи условия.

Приемам

ГОДИШНА ИНСПЕКЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

В България годишната техническа инспекция е задължителна според действащата нормативна уредба - чл.359 ал.1 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

Производителят – фирма „Вайлант” - Германия препоръчва задължително ежегодно да се извършва инспекция и техническа профилактика на Вашия отоплителен уред. Тя има за цел да се проверят контролните параметри и системите за безопастност на Вашия уред.

Сервизният специалист проверява настройките на уреда, извършва задължителните мероприятия по безопастност и дава становище по евентуални рискови фактои, които биха предизвикали повреда във Вашия уред.

Дейностите по инспекция и техническа профилактика се извършват от висококвалифицирани сервизни специалисти, обучени и сертифицирани от производителя.

Сервизните специалисти на фирма «Газкомфорт България» ЕООД са единствено упълномощените специалисти от производителя – фирма «Вайлант» за извършване на дейностите по инспекция и техническа профилактика, както и всички останали сервизни дейности по техническото обслужване на Вашия уред на територията на Република България.

Обемът и съдържанието на дейностите при инспекция и профилактика са предписани от производителя и са описани по-долу във Вашия сервизен паспорт.

«Газкомфорт България» ЕООД си запазва правото на промени в съдържанието на дейностите при провеждане на инспекция и техническа профилактика, поради специфични разлики между отделните видове и поколения уреди и технологичните промрни, които биха настъпили в бъдеще.

Годишната инспекция и техническа профилактика е част от задължителните мерки за безопасна експлоатация на Вашия уред съгласно българското и европейско законодателство.

Защо е необходимо ежегодното провеждане на инспекция и техническа профилактика - един пример от Вашето ежедневие: Вашия отоплителен уред работи годишно 1000 – 1500 часа. Какво се случва с Вашия автомобил, след като се е движил 1000 часа със средна скорост 60 км/час?