Начало    Карта на сайта   bgen
logo
    . Крайни клиенти    .Инсталаторски фирми     .За Vaillant     .За Vaillant Group     . За Газкомфорт    .Контакти


   Skip Navigation Links Начало » Vaillant » История на Vaillant

История на Vaillant

Vaillant е най-големият европейски производител на уреди за отопление на база природен газ, пропан-бутан, течни горива, електрически ток и слънчева енергия. Фирмата е символ на немската традиция и качество.

Основана е 1874 година в град Ремшайд, Германия. От 1894 година започва производството на газови бойлери тип затворена система, а от 1955 година и стенни газови уреди. През 1967 година фирмата за първи път в Европа създава компактен стенен газов уред, които се използва както за производство на топлоенертгия за отопление, така и на топла вода за битови нужди. До 1996 година производството на фирмата е концентрирано единствено на територията на ФР Германия. През 1996 година фирмата основава смесено предприятие за производство на проточни газови бойлери в Испания.За гарантиране качеството на произвежданата продукция от същата година във фирмата стартира нова система за управлението на качеството, наречена Vaillant Exzellenz. До 1999 година фирмата е произвела над 40 милиона газови уреди. До 2000 г. групата Vaillant притежава 25 % от европейскията пазар на проточни уреди за отопление и 13 % от европейския пазар на газови котли. През 2000-2001 година фирма Vaillant придобива водещите производители в Европа, като Bongioanni Pensotti Kalore /BPK/ - Италия, Hepworth Heating - Великобритания, Protherm - Словакия.

В компанията към момента са ангажирани 7500 работници. Оборотът на фирмата за миналата година е 1.685 млрд. EUR, от които 1.4 млрд EUR е стокооборот от отоплителна техника.

Основните уреди, които фирмата произвежда /1.1 млн. бр годишно/ са газовите стенни уреди тип ТУРБОМАКС и АТМОМАКС, които се използват за изграждане на система за отопление във всякакъв вид домове и апартаменти.

Основните предимства, които предлагат тези уреди са:

 * Всяко жилище е независимо;
 * Температурата се адаптира към всяко жилище и нуждите на обитателите;
 * Превръщането на енергията в топлина става в самото жилище; вложената енергия се оползотворява директно в жилището;
 * Ниски температури на системата;
 * Понижени периоди на консумация според нуждите;
 * Наемателите или собствениците са финансово отговорни и заинтересовани;
 * Точно изчисляване на необходимата мощност на уредите според кубатурата на жилището;
 * Енергията се използва пестеливо, защото веднага се вижда взаимовръзката разходи/ефективност.
 * Животът на тези уреди е от 20 до 25 години.

Фирма Vaillant предлага отоплителни котли и индиректни уреди за произвеждане на топла вода на база течни горива, както и проточни уреди само с електрически ток.

Основната идеология на фирмата е единствено задоволяване на клиентите чрез високо качество на произвежданите продукти и висока мотивация на работещите в нея служители. През последните няколко години немската компания е носител на най-престижните награди за качество в Германия. Vaillant е безспорният лидер в Европа на пазара на уредите за индивидуално отопление на жилищата и произвеждането на топла вода за битови нужди по отношение на задоволяване на клиентите, новаторство, рентабилност и ръст на производството.

От тази година Vaillant започва производството на ново поколение уреди за отопление със горивни клетки, както и уреди с използването на водна адсорбционна термопомпа със зеолит, със което поставя нови жалони в иновационното развитие на отоплителната техника.


Развитие на марката Vaillant                    


Johann Vaillant

История на успеха

1874: Основаване на предприятието от Йохан Вайлант като майсторска инсталационна фирма в град Ремшайд

1894: На 21 юли Йохан Вайлант получава патент за газов бойлер "затворена система" и по този начин създава нов пазар

1899: Регистрира се фирменият знак на Vaillant - великденски заек - като търговска марка. С това Vaillant се причислява към пионерите на марковите стоки в германската промишленост за потребителски стоки

1905: Стационарният газов бойлер вече се доставя и в стенно изпълнение и става известен по целия свят под запазеното наименование "Гейзер"

1924: Vaillant разработва нов котел за централно отопление

1931: Нов материал при производството на корпуси: емайли вместо мед

1947: През май отново се възстановява производството в град Ремшайд

1955: През август Vaillant продава милионния стенен "Гейзер" от началото на паричната реформа в Германия. Vaillant е произвел общо два милиона уреди.

1959: Vaillant като първи производител доставя газови бойлери за свързване към външна стена, т.е. уреди, които не изискват камина за отвеждане на отработените газове.

1960: Vaillant произвежда първият електро-гейзер.

1961: С "Цирко-гейзер МАG С20" Vaillant излиза на пазара със следващо значително нововъведение - газов проточен бойлер. По този начин Vaillant за втори път създава нов пазар.

1967: С "Комби-гейзер VCW 20" Vaillant успява - за първи път - да обедини компактно в един уред отопление и снабдяване с топла вода.

1970: Основават се дъщерни фирми в Холандия, Австрия, Белгия, Франция,

1980: Великобритания и Италия.

1974: Юбилей на фирмата: 100 години Vaillant. Продава се 11-милионният уред от основаването.

1986: Изгражда се модерен център за пласмент в Хилден. Със закупуването на фирмата за електроотоплителни уреди "Witte" Vaillant предлага комплексна програма в областта на електронагревателната техника.

1991: С новия термоблок Vaillant поставя нови мащаби в екологията. Основават се нови дъщерни компании в Полша, Чехия, Унгария и Турция.

1996: Стартира процесът за управление на качеството " Vaillant Exzellenz". Основава се смесеното предприятие Geyser-Gastech S.A. в град Бергара, Испания.

1997: Соларните термосистеми допълват производствената програма. Vaillant предлага на партньорите си обратно изкупуване на старите уреди.

1998: Vaillant печели наградата на MUWIT за повишаване на квалификацията, Баварската награда за качество за завода Родинг и се отличава като най- добро промишлено предприятие с Германската премия за качество.

1999: Клиенти и сътрудници празнуват 125 години Vaillant. Vaillant печели Германската награда за качество. 40-милионният уред е дарен на една детска градина в Ремшайд.

2000: Vaillant поема бизнеса с котли на италианския производител Bongioanni Pensotti Kalore (BPK). Стартират нови европейски уреди.

2001: Придобиване на групата Hepworth-Heating - Великобритания. Внедрява се нова гама горивни уреди.

2004: Внедрявайки отоплителния уред с горивни клетки, Vaillant за трети път ще изгради нов пазар.
logo

Copyright © 2008 GasKomfort.com        Всички права запазени.


       Линкове        Поверителност