Начало    Карта на сайта   bgen
logo
    . Крайни клиенти    .Инсталаторски фирми     .За Vaillant     .За Vaillant Group     . За Газкомфорт    .Контакти


   Skip Navigation Links Начало » Инсталаторски фирми » Контролни листове » Vaillant тип конвенционален

Vaillant тип конвенционален

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ИНСТАЛИРАНИ УРЕДИ VAILLANT ТИП  VUW, VU, VUI, VIH
 

КОД

УКАЗАНИЕ

Потвърж-дение
 

01       ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ

 
01-01
Издадено ли е Разрешително за въвеждане в експлоатация?
 
01-02
Проверена ли е херметичността на целия газопровод? (със спрей за изтичане на газ)
 
01-03
При употреба на пропан-бутан:
Избрано ли е подходящо място за бутилките с пропан-бутан? (в кухненски шкафове с вентилация; на остъклен балкон; в затворен шкаф с вентилация)
 
01-04
Характеристиките на редуктора при пропан-бутан трябва осигуряват входно налягане на уреда 30mbar (300mmWS) и дебит 2kg/h (минимум 2 стандартни бутилки). Редукторът* и съединителните тръби трябва да отговарят на стандартите на страната. Монтажът трябва да се извърши съгласно утвърдения проект.
 
01-05
При природен газ входното налягане на газа при уреда в режим на работа на пълна мощност (режим на БГВ) трябва да е в границите 17– 25mbar.
 
01-06
Избран ли е подходящ фитинг за връзка с газовата инсталация?
 
 
* В никакъв случай да не се използват промишлени редуктори.
При употреба на пропан-бутан препоръчваме наличието на газ -  сигнализираща система.
 

02       ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ ПРИ УРЕДИ ТИП АТМОМАКС

 
02-01
Трябва да е налице вентилационен отвор от 150cm2 напречно сечение!
 
02-02
Вътрешните помещения, в които е монтиран уредът, да са свързани със съседното помещение посредством долен и горен отвор за подаване на въздух за горене, всеки със 150cm2 напречно сечение, като съседното помещение е снабдено с отвор за подаване на въздух за горене от 150cm2 напречно сечение директно отвън.
 
02-03
Помещение, в което е монтиран уредът и е с площ по-малка от 8m3 и е наличен отвор със 150cm2 напречно сечение за подаване на въздух директно отвън, трябва да е свързано и със съседно помещение посредством долен и горен отвор за подаване на въздух за горене, всеки със 150cm2 напречно сечение.
 
 

03       ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

 
03-01

Монтиран ли е уредът на стената съгласно указанията от инструкцията за инсталиране? Под уреда трябва да се предвиди свободно отстояние от минимум 50cм и максимум 150.

 
03-02
Спазени ли са минималните странични отстояния на уреда от съседни шкафове или обзавеждане?
 
03-03
Вграден ли е филтър с диаметър ¾“/ 1” към възвратния отоплителен кръг (в съответствие с диаметъра на използваната тръба).
 
03-04
Преди филтъра трябва да се вгради ¾”/ 1” сферичен кран (Да не се използват мини сферични кранове поради тесния вътрешен диаметър).
 
03-05
Когато тръбите на отоплителната инсталация се разделят в две посоки, диаметърът на тръбата до разклонението трябва да е както следва:
 
Мощ- ност на радиа-торите
Високотемпературна отоплителна инсталация 80/600С
(при уреди тип VUW, VU,VUI)
Нискотемпературна отоплителна инсталация 60/400С
(при уреди тип есоTEC)
10 kW
¾” (при медни тръби 18Æ)
¾” (при медни тръби 22Æ)
15 kW
¾” (при медни тръби 22Æ)
1” (при медни тръби 28Æ)
20 kW
¾” (при медни тръби 22Æ)
1” (при медни тръби 28Æ)
24 kW
1” (при медни тръби 28Æ)
1” (при медни тръби 28Æ)
28 kW
1” (при медни тръби 28Æ)
1 1/4” (при медни тръби 28Æ)
 
32 kW
1“ (при медни тръби 28Ø)
1 ¼ “ (при медни тръби 35Ø)
 
 
35 kW
1 ¼“ (при медни тръби 35Ø)
1 ¼”(при медни тръби 35Ø)
 
03-06
Ако тръбната разводка се извършва само в една посока (т.е. радиаторите са свързани последователно), до средата на отоплителната инсталация (съгласно мощността на радиаторите) диаметърът на тръбата трябва да съответства на указания в т. 03-05, а до края да е един размер по-малка.
(С тръба ¾” 22Æ) могат да се вградят 3-4 радиатора, с тръба ½” (18Æ– максимум 2 радиатора).
 
03-07
При мощност на радиатора по-голяма от 4,5 kW (дължина на радиатора над 2м) постъпателната тръба към радиатора трябва да има диаметър от ¾” (Æ22).
 
03-08
Монтиран ли е кран за изпразване на отоплителната инсталация?
Кранът трябва да е в близост до изходна канализационна тръба (тоалетна, баня, кухня).
·        При вградени в пода или в стената инсталации- на някой изход на радиатор- изпускателен кран с херметична капачка.
·        При открити (външни) инсталации– в близост до изходна канализация.
·        При подово отопление- на колектора.
·        При колекторни инсталации– на радиатора.
·        При проблеми на някой изход на радиатора изпускателния кран да е с херметична капачка.
 
03-09
Когато радиаторите са на различна височина, обезвъздушителите трябва да се монтират на най-високата точка на постъпателния и на възвратния тръбопровод на отоплителната инсталация.
 
03-11
Когато се монтират тръби в стени и подове, те трябва да се разположат и обезопасят така, че да не попадат в контакт с вар и цимент и при разширяване да могат да се движат без риск от нанасяне на щети или шумове (изолация, защитна тръба, място около тръбата).
 
           
 
03-12
Правилно ли са монтирани радиаторите (т.е. за обезвъздушаването обезвъздушителят трябва да е разположен на най-високата точка на радиатора).
 
03-13
Когато дължината на радиатора е по-голяма от 1,4 м, той трябва да се включи двустранно.
 
03-14
На всеки използван стар чугунен радиатор трябва да се монтира обезвъздушител.
 
03-15
В отоплителната инсталацията трябва да има хидравлично налягане от 1-1,5бара.
 
03-16
Радиаторите обезвъздушени ли са?
 
03-17
Инсталацията била ли е подложена на контрол за херметичност. (Пробно налягане 2,5бара, контролът е чрез наблюдение).
 
03-18
На радиаторите трябва да са монтирани радиаторни вентили на постъпателния тръбопровод (Препоръчват се термостатични вентили) и секретен вентил във възвратния тръбопровод (Препоръчват се секретни вентили с предварителна настройка).
 
03-19
С цел избягване на повреди от измръзване на външните тръбопроводи при уреди, монтирани на балкон, същите трябва да се свържат така, че тръбопровода да минава под уреда директно в стената и вътрешността на сградата.При по-голяма дължина– задължително да бъдат термоизолирани.
 
03-20
Ако уредът не е инсталиран в помещение с подов сифон, предпазният му вентил трябва да се свърже чрез сифон към канализационната инсталация.
 
 
ПРЕПОРЪКИ:
При остаряла (използвана) отоплителна система, преди пълненето инсталацията трябва да се промие.
(Стенните проходи да са внимателно извършени).
Скритите тръби трябва да се боядисани с антикорозионно покритие и изолирани. Ако това не бъде направено, фирмата извършила монтажа на отоплителната инсталация отговаря за отстраняване на евентуално възникнали проблеми.
 
Сравнителна таблица
 
Стоманена тръба външен/вътрешен диаметър
Медна тръба външен/ вътрешен диаметър
Полиетиленова тръба с алуминиева вложка външен диаметър x дебелина на стената/вътрешен диаметър
3/8”/12,5 мм
15 мм/13 мм
16х2 / 12 мм
½”/16 мм
18 мм/16 мм
20х2,25 / 15,5 мм
¾”/21,6 мм
22 мм/20 мм
25х2,5 / 20 мм
1”/27 мм
28 мм/25 мм
32х3 / 26 мм
1 ¼”/36 мм
35 мм/32 мм
40х4 / 32 мм
 

04       ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

 
04-01
Монтиран ли е на входа на студената вода филтър ?
Препоръчва се монтирането на самопочистващ се филтър.
 
04-02
Монтиран ли е преди филтъра за студената вода ½” сферичен кран (Може да се използва и мини сферичен кран)?
 
04-03
Проведен е контрол за херметичност на тръбопровода за студена вода?
 
 
04-04
 
 
Ако по-рано на тръбопроводите за горещата вода е имало проточен бойлер или водоводен (серпантинен) бойлер, на входа и изхода на старото устройство трябва да се монтира спирателен вентил, като предпазения вентил на бойлера трябва да се запази. (Ако това не е възможно, старото устройство трябва да се демонтира изцяло).
 
       

Препоръка:При входно налягане на студената вода >6 бара, задължително да се вгради редуцирвентил!

05       ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА ПРИ УРЕДИ АКВАПЛЮС

 
05-01
при високо налягане на студената вода в мрежата >6,0бара монтиран ли е централен редуцирвентил. Изходното налягане на редуцирвентила да се настрои на 4 бара.
 
05-02
Предпазният вентил на инсталацията за БГВ задължително трябва да бъде заустен в сифон или в канализацията.
 

06       ИНСТАЛАЦИЯ С ОБЕМЕН (СЕРПАНТИНЕН) БОЙЛЕР ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

 
06-01
При комбинацията VU – VIH (едноконтурен газов уред – серпантинен бойлер) на входа на студената вода вградена ли е осигурителната група,включваща предпазен клапан – филтър – редуцирвентил с твърда(постоянна) настройка на налягането ≤ 9 бара?
 
06-02
Има ли централен регулатор на налягането на студената вода (за населени места с налягане над 6 бара). Преди централния регулатор трябва да има спирателен кран.
 
06-03
След регулатора на налягане трябва да има възвратен клапан? Препоръчва се след клапана да се монтира спирателен кран.
 
06-04
След възвратния клапан трябва да се монтира предпазен вентил, настроен на 6 бара?
 
06-05
Включен ли е предпазния клапан към сифон или канализацията или ако не, то във водната инсталация на студената вода дали е включен сертифициран разширителен съд?
 

07       КОМИННА ИНСТАЛАЦИЯ (за УРЕДИ ТИП атмомакс)

 
07-01
От димоотводния отвор на уреда трябва да се предвиди вертикален участък мин. 3 пъти диаметъра на коминния отвор на уреда.
  / за 20kW - Ø110 mm; за 24 kW и 28kW - Ø130 mm /
 
07-02
Височината на комина трябва да е мин. 4м.
 
07-03
Хоризонталната част на връзката между уреда и димоотводния отвор на комина трябва да е макс. 1,20м.
 
07-04
Хоризонталната част на връзката между уреда и димоотводния отвор на комина трябва да е с 10- 15% наклон нагоре (за 1м дължина на връзката- между 10-15cм хоризонтално отклонение).
 
07-05
Съединителната тръба между уреда и димоотводния отвор на комина трябва да има макс. 1 брой 90о коляно. Диаметърът на димоотводната тръба не трябва да се редуцира на нито едно място, дори и при връзката с комина.
 
07-06
Съединителната тръба между уреда и димоотводния отвор на комина трябва да се закрепи към уреда посредством алуминиево фолио, а към отвора на комина- посредством гипс.
 
07-07
Газовите уреди не могат да се свързват към един и същ комин заедно с уреди за изгаряне на твърди или течни горива !
 
07-08
При коминните уреди тип АТМОМАКС, в случай че е включен абсорбатор на въздуха в същото помещение и същия комин, предвидено ли е устройство блокиращо работата на газовия уред при включване на абсорбатора?
 

При смяна на вида на горивото коминът трябва да се почисти основно.
(Диаметърът на комина да е  минимум 13cм).
 
УКАЗАНИЕ:
1)      При инсталацията на коминни уреди тип АТМОМАКС на най-високия етаж също трябва да се спазва правилото за минимална дължина на комина от 4м.

08       СИСТЕМА ЗА ВЪЗДУХА И ИЗХОДЯЩИТЕ ГАЗОВЕ ПРИ УРЕДИ ТИП ТУРБОМАКС

08-01
При хоризонтален стенно-проходен монтаж на коаксиалната тръба за въздуха и изходящите газове, същата трябва да е монтирана под наклон от 2-3 cм надолу.
 
08-02
Отворът за въздуха при хоризонтален стенен монтаж трябва да е обърнат надолу.
 
08-03
При хоризонтално- стенен монтаж външният край на коаксиалната тръба за въздуха и изходящите газове трябва да е на разстояние мин. 10-15cм от стената навън. Ако няма допълнително укрепване, той може да излиза навън от стената не повече от 30см.
 
08-04
Външните закрепващи скоби на системата за въздуха и изходящите газове трябва да са монтирани съгласно Инструкцията за монтаж на системата.
 
08-05
Блендите за изходящите газове трябва да се поставят по правилата, според валидните таблици от Инструкцията за монтаж на системата за въздуха и изходящите газове.
 
08-06
Всички детайли на системата за въздуха и изходящите газове трябва да бъдат оригинални Vaillant- детайли.
 
08-07
При наличие на удължавания на системата за въздуха и изходящите газове трябва за всяко удължение да се монтира поне една укрепваща скоба.
 
08-08
Ако при вертикален покривен проход дължината на коаксиалната тръба за въздуха и изходящите газове е с дължина повече от  4 m, да се монтира система за отвеждане на кондензираната вода (същото важи и за коаксиална тръба , на която по-голямата част е в неотопляемо помещение).
 
08-09
Спазени ли са стандартните отстояния на системата за въздуха и изходящите газове съгласно приложените на следващата страница изисквания?
Обърнете специално внимание, дали са спазени отстоянията G и H !
 

09       ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ

 
09-01
Има ли занулен контакт (макс. отстояние от 1м) в близост до уреда? Ако не, трябва да се монтира контакт и свърже към разпределителна кутия с кабел 3х1,5мм2.
 
09-02
Има ли протокол – контур “Фаза – Нула”? Ако в жилището няма правилно заземяване, нулевият проводник и заземителния извод на контакта не трябва да се свързват един към друг (опасност за живота). Трябва да се направи правилно заземяване от специалисти или уреда да се включи през автоматичен предпазител от 3-10А.
 
09-03
Контактът не трябва да е  под самия уред или непосредствено до него.
 
09-04
Стайния термостат трябва да е монтиран съгласно Инструкцията за инсталиране. Това важи и за евентуални други съставни части на системата за управление, като датчици, дистанционни управления и др.
 
09-05
Съединителният кабел между стайния термостат и уреда трябва да има напречно сечение от мин. 0.75мм2 при дължина на свързващия проводник до 50м.
 

УКАЗАНИЕ:
1)      При използване на регулатор на стайната температура евентуално съществуващите термостатни вентили на радиаторите в същото помещение трябва да са постоянно отворени или да се заменят от нормален радиаторен вентил.
 
Изисквания към системата за въздуха и изходящите газове
1. Коаксиалната тръба за въздуха и изходящите газове трябва да бъде монтирана така, че отпадните продуктите от горенето да се разсейват свободно и по всяко време.
 
2. При определени атмосферни условия, може да се получи конденз (вода) от коаксиалната тръба. Тя не бива да се извежда над такива места, където конденза може да причини някаква вреда.
 
3. Ако коаксиалната тръба е изведена на по-малко от 2м височина над балкони, над земята или над плоски покриви, където хората имат достъп, изхода на тръбата трябва да се обезопаси с предпазна решетка (Vaillant – Арт.№ 300712).
 
4. Когато коаксиалната тръба е поставена на по-малко от 1м под пластмасов улук или на по-малко от 0,5м под боядисани стрехи или някаква друга боядисана повърхност, е добре те да бъдат покрити по дължина поне 1м, за да се предпазят.
 Необходими отстояния при инсталиране на коаксиалната тръба:
А.Директно под и до отваряем прозорец или други отвори (напр. вентилационен) – 300мм
В.Под улуци и водосточни тръби – 25мм
С.Под стрехи – 25мм
D.Под балкони (под горната част на гаражни врати) – 200мм
E.От вертикални водосточни тръби – 25мм
F.От вътрешни или външни ъгли – 600мм
G.От земя, покрив или нивото на балконите – 300мм
H.От повърхност намираща се срещуположно на стената, от която излиза коаксиалната тръба – 600мм
I.От други тръби за извеждане на изгорели газове – 1200мм
J.От отвори в гаражи (напр. врати, прозорци), водещи към жилището– 1200мм
K.Вертикално от друга тръба на същата стена – 1500мм
L.Хоризонтално от друга тръба на същата стена – 300мм
M.Разстояние до съседна стена при вертикално монтирана коаксиална тръба – 500мм
 
Минимални отстояния от уреди тип  VUW, VU, VUI


 

Габарити на уреди тип 
VUW, VU


 
Габарити на уреди тип VUIУредът АкваПЛЮС може да бъде инсталиран  само върху здрава и плътна стенна повърхност. Тегло на пълен уред 77 кг . Внимавайте за достатъчната товароносимост на всички закрепващи елементи!.
 logo

Copyright © 2008 GasKomfort.com        Всички права запазени.


       Линкове        Поверителност