НОВИНИ

Промоция 2019

Vaillant – ефективни решения за използване на слънчевата енергия за топла вода

В края на 2008 год. немския производител Vaillant започна собствено производството на висококачествени и високо ефективни селективни слънчеви колектори.

Моделите слънчеви колектори VFK 135D и VFK 145, които са най-използваните при соларните системи за производство на топла вода, имат следните основни предимства:

- Произведени със най-съвременните технологии – лазерно заваряване, нано-технологии при производството на „соларното” стъкло, роботизирани линии на производство,100 % качествен контрол - Дълъг живот на експлоатация – над 20 години при запазване минимум 80 % от ефективността си - Висока степен на ефективност – над 91 % соларна трансмисия - Бърз и лесен монтаж – възможност за монтиране върху плосък и скатен покрив, както и върху вертикални стени и перила на балкони - Разновидности за хоризонтален и вертикален монтаж

Фирма Газкомфорт предлага на българския пазар почти цялата гама от слънчеви колектори и системи на Vaillant за производство на топла вода. Но за качеството на слънчевите инсталации на Vaillant не трябва да се говори само с теоретични данни, а със конкретни примери от практиката, доказваща тяхната висока ефективност.

дин от вариантите,които Газкомфорт реализира през м. септември 2010 бе модернизация на съществуваща система за производство на топла вода (фигура 1), използваща газов котел модел ТурбоМАКС и серпантринен бойлер с обем от 150л модел VIH R 150 – също производство на Vaillant. Мястото на обектите бе в кв. Горна баня – София.

Модернизацията използва допълнение от 1 слънчев колектор модел VFK 145, соларна помпена станция и регулатор за управлението на слънчевата система модел auroMATIC 560 – също производство на Vaillant. Предимството на соларните регулатори на Vaillant е не само ефективното управление на соларната система, но и отчитането на количеството слънчева енергия използвана за производството на топла вода.

Какви са конкретните резултати. За периода 15.09.2010 – 15.03.2011 год. за производството на топла вода в 4-членно домакинство бяха използвани 1650 квтч слънчева енергия. За същия период газовия котел (с мощност 24 квт) е работил за топла вода 40 часа и е консумирал 112 куб. метра природен газ – т.е. 1040 квтч. Изводът от практическите резултати показва, че при използването на високоефективни слънчеви колектори и системи, дори през зимния период ,използваната слънчева енергия е 1,6 пъти по-голяма от използвания природен газ. Естествено за периода март-септември, когато слънчевата активност е значително по-голяма, няма да се налага използването на друг вид енергия за производството на топла вода.

Тези практически данни дават сериозно основание на инвеститора да си изплати капиталовложението в слънчевата система за период от 3,5 – 4,5 години – и то без да използва никакви държавни субсидии или референции.

Ако в България се прилагаха ефективни държавни стимули за възобновяемите енергийни източници,както в останалите страни на Европа – където държавата поема до 50 % от инвестициите – то изплащането на такава инвестиция би се изплатила за около 2-2,5 години.